Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzemieniu

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzemieniu Pierwszym

zdrowie_Krze(2)

Kontakt:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krzemieniu Pierwszym
– Dorota Gontarz

Krzemień Pierwszy nr 226
23-304 Dzwola

tel. 15 875 22 57

NIP 8621087272
REGON 431139610

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 01.07.1999 r.