Realizowane projekty

Remont drogi gminnej nr 108996L dr. kraj. 74 – Krzemień Drugi

W dniu 30 czerwca 2016 r. dokonano odbioru robót polegających na remoncie drogi gminnej nr 108996L dr. kraj. 74 – Krzemień Drugi, tzw. “Wygon Rożkowski” w miejscowości Krzemień Drugi od km 0+750 do km 1+414.

Przedmiotowe prace zostały prowadzone w dwóch etapach. Etap I kosztował 117.632,59 zł, etap II 55.940,83 zł- łączny koszt zadania wyniósł 173.573,42 zł brutto. Wykonawcą remontu było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, a projekt wykonała firma PRO-NAD Jan Świderski. Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu gminy Dzwola.

W ramach prac została wykonana nawierzchnia asfaltowa, pobocza oraz odtworzono rowy przydrożne. Do zakończenia całości drogi pozostało do wykonania 421 m.

Wykonana droga ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności.


Przebudowa drogi powiatowej nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga w zakresie parkingu

W dniu 16.06.2016 roku zostały zakończone prace odbiorowe na zadaniu „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga w zakresie parkingu do dziesięciu miejsc parkingowych w miejscowości Kocudza Pierwsza od km 5+159,50 do km 5+222,00.

Parking wybudowała firma Bud-Bruk Mirosław Małek,  projekt wykonał PRO-NAD Jan Świderski. Łączny koszt zadania wyniósł 62.150,00 złotych brutto.

Inwestycja  została sfinansowana ze środków budżetu gminy Dzwola w kwocie 31.075,00 złotych oraz środków z budżetu Starostwa Janowskiego w kwocie również 31.075,00.

Powstały parking przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej oraz poprawi komfort mieszkańców biorących udział w  uroczystościach kościelnych.


INWESTYCJE WIELOLETNIE

 

W  2015 roku zakończona została, realizacja następujących inwestycji:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Branew Ordynacka, Branew Szlachecka, Braanewka, Branewka-Kolonia, Krzemień Pierwszy oraz ujęcie wody
w miejscowości Branewka.

Ze względu na wysoki koszt, przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa etapy. Etap I polegał na wykonaniu ujęcia wody w miejscowości Branewka oraz sieci głównej w miejscowościach wyżej wymienionych. Podczas I etapu prac wykonane został 15135 m sieci głównej wodociągowej, która kosztowała Gminę Dzwola 2.323.091,56 zł netto z czego dofinansowanie ze środków UE wynosiło 970.703,00 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW
w Lublinie w kwocie 1.280.501,48 zł.

Logo_WFOSIGW_Lublin

II etap przedsięwzięcia zakładał budowę przyłączy do budynków mieszkalnych dla właścicieli nieruchomości. Podczas tego etapu wykonane zostało 250 przyłączy do budynków mieszkalnych o łącznej długości 6477 m. Koszt inwestycji wyniósł 428.456,08 zł netto,
z czego 320.000,00 zł to pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie.

_DSC0148

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Utworzenie placu zabaw i miejsc parkingowych przy Zespole Szkół w Krzemieniu Pierwszym

Całkowity koszt inwestycji: 129 370 zł w tym środki z funduszy UE PROW 2007-2013 84 143 zł

_DSC0001

_DSC0015


Budowa małej architektury turystycznej w Zdzisławicach.

Całkowity koszt inwestycji: 74 233 zł w tym środki z funduszy UE PROW 2007-2013
26 165 zł

_DSC0190


Utworzenie siłowni zewnętrznej i boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Dzwola.

Całkowity koszt inwestycji: 54 800 zł w tym środki z funduszy UE PROW 2007-2013
30 240 zł

_DSC0337

_DSC0321


W dniu 14 lipca 2015 r.  został podpisany protokół końcowy odbioru I etapu budowy siedziby urzędu Gminy Dzwola kwota: 1 718 953 zł

_DSC0231

DSC_0254

1

2


Utwardzenie dna z odwodnieniem wąwozów lessowych w miejscowości Branewka – Kolonia  dr. „Branewka-Dąbrowa” i Branew Szlachecka dr. „Wygon Sapowski” o łącznej długości 1100 m. Całkowita wartość zadania 280 000 zł, z czego 209 000 zł to dotacja
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Utwardzenie dna


Przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Branew Szlachecka ok. 500 m. Wartość robót ok. 140 000 zł. Przebudowano również 140 zjazdów przy drogach powiatowych w miejscowościach Krzemień Drugi i Kocudza Trzecia.

przebudowa drogi w miejscowości Branew Szlachecka


Zmodernizowano też kilka krótszych odcinków dróg w miejscowościach: Konstantów, Kocudza Pierwsza (Morgi), Krzemień Drugi (Majdanek), łączny koszt zadań: 125 000 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego we wszystkich miejscowościach Gminy Dzwola, w 2015 r. zrealizowano zadania na kwotę: 230 000 zł.

Zmodernizowanie

Zmodernizowanie Krzemień


Gmina Dzwola opracowała również mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania dokumentacji dla zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowości: Krzemień Pierwszy i Krzemień Drugi, Flisy i Zofianka Dolna
”.


Słoneczna – czysta ekologicznie Gmina Dzwola. Wykorzystanie zasobów Natura 2000 poprzez instalacje kolektorów słonecznych” Projekt zrealizowany w okresie od 01.07.2014 r. do 14.10.2015 r. Wartość ogółem projektu:  3 861 970 zł dofinansowania z funduszy UE PROW 3 051 372 zł

W ramach realizacji projektu  zakupiono i dokonano montażu 367 instalacji kolektorów słonecznych, w tym 139 zestawy po 2 kolektory, 228 zestawy po 3 kolektory, na potrzeby mieszkańców gminy Dzwola.

Wykonano wymianę pieców węglowych na piece opalane zasilane biomasą – 3 kotłownie
w obiektach szkolnych: Zespół Szkół w Dzwoli, Zespół Szkół w Kocudzy Pierwszej, Szkoła Podstawowa w Branwi Szlacheckiej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

słoneczna energia