Władysławów

Wieś Władysławów powstała w 1827 roku podczas regulacji gruntów na terenie dawnej osady leśnej Dychy (wzmiankowanej w 1718 r.).
Podczas powstania styczniowego działały tutaj oddziały Flisa i Prężyny. W okresie międzywojennym powstała tu szkoła powszechna. Podczas II wojny światowej stanowił oparcie dla oddziału NOW- AK Ojca Jana. Wydawano tu biuletyn konspiracyjny, łąki służyły za zrzutowisko. W poł. XIX w. miejscowość zamieszkiwało 43 gospodarzy, był młyn i karczma, później powstały dwie leśniczówki. W okresie międzywojennym wieś liczyła 72 domy i 366 mieszkańców