OSP Kapronie

OSP Kapronie

Kapronie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kaproniach
Kapronie 12, 23-304 Dzwola
Regon 432279306
KRS 0000033390
Józef Dycha – Prezes
Kazimierz Małysza – Wiceprezes – Naczelnik
OSP liczy 23 członków