Koło Łowieckie JANOWSKIE BORY

Koło Łowieckie NR 42 „JANOWSKIE BORY”
NIP 862-12-65-294, REGON 830274083
Adres:  UL. Sukiennicza 69, 23-300 Janów Lubelski
PREZES: Pan Zenon Nieradka

Koło Łowieckie NR 42 „JANOWSKIE BORY” sprawuje opiekę nad obwodem łowieckim nr 265 o powierzchni 10859 ha w skład którego wchodzą grunty leśne i grunty polne z terenu gminy Dzwola, gminy Chrzanów i gminy Godziszów.

Opis granic obwodu łowieckiego nr 265. Od wschodu od miejscowości Tokary przez miejscowość Huta Turobińska do miejscowości Zagrody, dalej z miejscowości Zagrody  do miejscowości Folwarki. Od południa od miejscowości Folwarki droga do miejscowości Branew, następnie drogą do miejscowości Godziszów. Od zachodu drogą od miejscowości Godziszów do miejscowości Zdziłowice. Od północy od miejscowości Zdziłowice droga do miejscowości Kolonia Otrocz i dalej ta drogą z miejscowości Otrocz do miejscowości Tokary.

thumbnail of obwód łowieckie nr 265 BORY JANOWSKIE