Gminny Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze


Informujemy, że na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Gminą Dzwola w Urzędzie Gminy Dzwola funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.  Mieszkańcy Gminy Dzwola zainteresowani  pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze” otrzymają tu niezbędne informacje oraz wsparcie w zakresie przygotowania wniosków.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” mieści się w Urzędzie Gminy Dzwola, Dzwola 168, pokój nr 17, I piętro.

Punkt czynny jest we wtorki w godzinach od 11.00 do 16.00 oraz w piątki w godzinach od 7.30 do 12.30.

Za obsługę punktu informacyjno-konsultacyjnego odpowiedzialni są pracownicy Urzędu: Andrzej Bielak i Marta Zając, z którymi można się kontaktować telefonicznie pod nr tel. 15/8752215, na adres e-mail: fundusze@dzwola.eu lub osobiście w godzinach pracy punktu po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Urzędu.

Program „Czyste Powietrze”

Celem  Programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 40% kwoty netto dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 70% kwoty netto (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 100% kwoty netto (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Szczegóły dotyczące Programu „Czyste Powietrze” znajdują się na stronach internetowych:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Program „Czyste Powietrze” w Gminie Dzwola w liczbach (stan na dzień 31 marca 2024 r.)

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 119
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 76
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 41
  • Kwota wypłaconych dotacji: 1 538 050,59 zł