Drogi

Na terenie gminy Dzwola hierarchia dróg przedstawia się następująco:

  • drogi krajowe:

Przez teren Gminy Dzwola przebiega droga krajowa nr 74 odcinek Janów Lubelski – Frampol jej długość na terenie gminy wynosi 13 km. Na terenie gminy zlokalizowany jest również początkowy odcinek projektowanej obwodnicy miejscowości Frampol.

  • drogi powiatowe:

W gminie Dzwola jest 12 odcinków dróg powiatowych.

L.p.

Nr drogi

Przebieg drogi

1.

2812L

Wolica – Branew

2.

2810L

Krzemień – Chrzanów – Goraj

3.

2821L

Janów Lubelski (ul. Wojska Polskiego) – Biłgoraj

4.

2811L

Dzwola – Goraj

5.

2823L

Krzemień Drugi – Flisy

6.

2820L

Szklarnia – Flisy

7.

2826L

dr. kraj. 74 – Kocudza – Władysławów

8.

2817L

(Jarocin) gr. woj. – Momoty Górne – Władysławów

9.

2825L

Dzwola – Kocudza Druga

10.

2824L

Dzwola — Zdzisławice

11.

2822L

Zofianka Górna – Zofianka Dolna

  • drogi gminne:

Łączą miejscowości na terenie gminy oraz gmin przyległych. Łączna długość dróg gminnych utwardzonych i nieutwardzonych wynosi 108,261 km. 30% dróg gminnych posiada nawierzchnię bitumiczną, reszta dróg, to drogi dojazdowe do pól, tzw. „drogi transportu rolniczego”, które są utwardzone tłuczniem i innym materiałem drogowym lub posiadają nawierzchnię naturalną z gruntu rodzimego. Poniżej przedstawione są drogi publiczne gminne, które posiadają numery nadane zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 

Drogi publiczne na terenie Gminy Dzwola – wykaz

Lp.

Numer drogi

Nazwa drogi

Długość w km

Przebieg

1.

108993L

Zofianka Dolna – granica gminy

0,150

Od drogi krajowej nr 74 do granicy gminy

2.

108994L

Zofianka Dolna – dr. kraj. 74

0,923

Od drogi krajowej nr 74 przez miejscowość Zofianka Dolna

3.

108886L

Zofianka – Zofianka Górna – Krzemień Majdan

1,245

Od drogi powiatowej 2822L Zofianka Górna – Zofianka Dolna do skrzyżowania z drogą gminną nr 108995L

4.

108995L

dr. kraj.74 – Krzemień  Majdan

2,897

Od drogi krajowej nr 74 w Krzemieniu Pierwszym do Krzemienia Drugiego (Majdanu)

5.

108996L

droga kraj. 74 – Krzemień Drugi

1,840

Od drogi krajowej nr 74 do Krzemienia Drugiego (Rożki)

6.

108997L

Krzemień Drugi – Konstantów

1,135

Od drogi powiatowej nr 2823L Krzemień Drugi – Flisy do drogi gminnej nr 108999L

7.

108998L

Krzemień Majdan – Krzemień Drugi Górki

0,640

Od drogi powiatowej nr 2823L Krzemień Drugi – Flisy do drogi gminnej nr108995L

8.

108999L

Krzemień Drugi Górki – Konstantów

2,085

Od drogi powiatowej nr 2823L Krzemień Drugi – Flisy do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 108997L i 109003L

9.

109000L

Kolonia Branewka – Krzemień Drugi Górki

2,855

Od drogi powiatowej nr 2810L Krzemień – Chrzanów – Goraj do drogi gminnej nr 108997L

10.

 

109001L

dr. kraj. 74 – Kolonia Branewka

1,560

Od drogi krajowej nr 74 do skrzyżowania z drogą gminną nr 109035L

11.

109002L

dr. kraj.74 – Kolonia Branewka

1,790

Od drogi krajowej nr 74 do skrzyżowania drogi powiatowej nr 2810L Krzemień – Chrzanów – Goraj i drogi gminnej nr 109000L

12.

109003L

dr. kraj. 74 – Konstantów

1,273

Od drogi krajowej nr 74 do skrzyżowania z drogą gminną nr 108997L w Konstantowie

13.

 

109004L

Dzwola – Konstantów

2,546

Od drogi krajowej nr 74 przez Dzwolę 2 odcinki do drogi powiatowej nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga i od drogi powiatowej nr 2824L Dzwola – Zdzisławice do Konstantowa

14.

109005L

dr. kraj. 74 – Konstantów

3,280

Od drogi krajowej nr 74 do Konstantowa

15.

109006L

Dzwola Carapaty – Dzwola Morgi

1,430

Od drogi powiatowej nr 2824L Dzwola – Zdzisławice przez Carapaty do pól

16.

 

109007L

Kapronie Wieś

0,650

Od drogi powiatowej nr 2826L Kocudza – Władysławów przez miejscowość Kapronie do pól

17.

109008L

Zdzisławice Boreczki – dr. pow. nr 2821L

10,100

Od drogi powiatowej nr 2826L Kocudza – Władysławów do drogi powiatowej nr 2821L

18.

109009L

Kocudza Górna wieś – gr. gminy Goraj

3,745

Od drogi powiatowej nr 2811L Dzwola – Goraj przez miejscowość Kocudza Górna do granicy gminy

19.

109010L

Kocudza Druga Morgi – dr. pow. nr 2826L

3,350

Od drogi gminnej nr 109011L do drogi powiatowej nr 2826L Kocudza – Władysławów

20.

109011L

dr. kraj. 74 – Kocudza Druga Morgi

1,100

Od drogi krajowej nr 74 do drogi gminnej nr 109010L

21.

109012L

dr. kraj. 74 – Kocudza Druga

0,900

Od drogi krajowej nr 74 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga i od tego skrzyżowania do drogi gminnej nr 109010L

22.

 

109013L

dr. kraj. 74 – Kocudza Pierwsza

0,925

Od drogi krajowej nr 74 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga

23.

 

109014L

Kocudza Trzecia Borek – gr. gminy Frampol

2,760

Od drogi powiatowej nr 2826L Kocudza – Władysławów przez Kocudzę Trzecią do granicy gminy

24.

109015L

Kocudza Trzecia Leśniczówka – Kocudza Trzecia Morgi

1,465

Od drogi powiatowej nr 2826L Kocudza – Władysławów do drogi gminnej 109041L

25.

109016L

Kocudza Trzecia – Borek

0,670

Od drogi powiatowej nr 2826L Kocudza – Władysławów przez Kocudzę Trzecią Borek do drogi nr 109017L

26.

109017L

dr. kraj. 74 – Kocudza Trzecia Borek

1,217

Od drogi krajowej nr 74 do drogi gminnej nr 109016L

27.

109018L

dr. kraj. 74 – Branew

7,600

Od drogi krajowej nr 74 do drogi gminnej nr 109039L

28.

109019L

dr. kraj. 74 – Kocudza Górna

2,285

Od drogi krajowej nr 74 do drogi powiatowej nr 2811L Dzwola – Goraj

29.

109020L

dr. kraj. 74 – granica gminy Goraj (do Chrustu)

2,805

Od drogi krajowej nr 74 do granicy gminy w „Chruście”

30.

109021L

dr. pow. 1810L – Goraj – Kolonia Kocudza Pierwsza

2,458

Od drogi krajowej nr 74 do granicy gminy (kierunek Goraj)

31.

109022L

Kocudza Trzecia – granica gminy (Chełmik)

1,750

Od drogi krajowej nr 74 do granicy gminy (kierunek Chełmik)

32.

109023L

Kocudza Trzecia – granica gminy (Marianpol)

1,380

Od drogi krajowej nr 74 do granicy gminy (kierunek Marianpol)

33.

109024L

Kocudza Trzecia – gr. gminy Frampol (Celinki)

0,925

Od drogi gminnej nr 109017L w Kocudzy Trzeciej do drogi gminnej nr 109027L

34.

109025L

Kocudza Trzecia – Krawców wygon

2,390

Od drogi powiatowej nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga do drogi powiatowej nr 2826L Kocudza – Władysławów

35.

109026L

Kocudza Trzecia Morgi – Kol. Celinki

1,966

Od drogi powiatowej nr 2826L Kocudza – Władysławów przez Kocudzę Trzecią Morgi do drogi gminnej nr 109014L

36.

109027L

Kocudza Trzecia Borek – gr. gminy (Frampol)

1,428

Od drogi gminnej nr 109017L do granicy gminy na skrzyżowaniu z drogą Celinki – Cacanin

37.

109028L

Kapronie – Zdzisławice Bielaki

1,480

Od drogi gminnej nr 109007L w Kaproniach do drogi powiatowej 2824L Dzwola – Zdzisławice

38.

109029L

Zdzisławice Bielaki – Kocudza Morgi

3,350

Od drogi powiatowej nr 2824L Dzwola – Zdzisławice do drogi gminnej 109010L

39.

109030L

Wygon Patajów – Kocudza Druga

0,860

Od drogi powiatowej nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga do drogi gminnej nr 109010L

40.

109031L

Zofianka Dolna – Wygon Majdański

0,760

Od drogi gminnej nr 108994L do drogi powiatowej nr 2822L na wygonie Majdańskim

41.

109032L

Branew – Branew Sapy

3,100

Od skrzyżowania drogi powiatowej nr 2810L Krzemień – Chrzanów – Goraj w Branwi Szlacheckiej do drogi gminnej nr 109037L (w Sapach)

42.

109033L

Branew Sapy – Kol. Chrzanów

0,960

Od drogi gminnej nr 109032L przez Sapy do granicy gminy (kierunek Kol. Chrzanów)

43.

109034L

Wygon Ładzki Sapy

1,380

Od drogi powiatowej 2811L Dzwola – Goraj do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 109032L i 109036L

44.

109035L

Kol. Branewka – Brzezina

3,760

Od drogi powiatowej nr 2810L Krzemień – Chrzanów – Goraj w Branewce do skrzyżowania z drogą gminną nr 109002L w Branewce – Kolonii

45.

109036L

Wygon Sapowski

2,800

Od drogi gminnej nr 109035L do skrzyżowania z drogą gminną nr 109033L i 109034L w Sapach

46.

109037L

Kocudza Górna – Sapy

0,755

Od drogi powiatowej nr 2810L Krzemień – Chrzanów – Goraj do drogi gminnej 109032L

47.

109038L

Branewka Kolonia – Dąbrowa

1,872

Od drogi powiatowej nr 2810L Krzemień – Chrzanów – Goraj w Branewce do granicy gminy w lesie Dąbrowa

48.

109039L

Branewka – Dąbrowa

1,980

Od drogi powiatowej nr 2810L Krzemień – Chrzanów – Goraj w Branewce do drogi powiatowej nr 2812L Wolica – Branew

49.

109040L

Branew – Cegielnia

1,335

Od drogi powiatowej nr 2812L Wolica – Branew w Branwi do granicy gminy w Cegielni

50.

109041L

Zdzisławice – Boreczki

1,200

Od drogi powiatowej nr 2826L Kocudza – Władysławów
w Boreczkach do lasu

51.

109042L

Kocudza Trzecia – Leśny Ucieszyn

2,000

Od drogi gminnej nr 109026L w Kocudzy Trzeciej Morgi do lasu Ucieszyn

52.

113553L

Wygon Szlachecki

1,200

Od drogi powiatowej nr 2810L Krzemień – Chrzanów – Goraj w Branwi Szlacheckiej do pól w kierunku Sapów

53. 113570L Księże Doły    
54. 113577L Droga o numerze ewidencyjnym nr 2 w Krzemieniu Pierwszym    
55. 113578L Droga o numerze ewidencyjnym nr 562 w Krzemieniu Pierwszym    
56. 113581L Droga o numerach ewidencyjnych 1193, 1192 i 1175 w Branwi Szlacheckiej    
57. 113582L Droga o numerach ewidencyjnych 339 i 449 w miejscowości Branew Ordynacka oraz 1167 w miejscowości Branew Szlachecka    
58. 113583L Droga o numerze ewidencyjnym 1187 w miejscowości Branew Szlachecka