Rejestr działalności regulowanej

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dzwola, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Dzwola. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Podmioty odbierające odpady komunalne i nieczystości ciekłe na terenie Gminy Dzwola:

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48, 23-300 Janów Lubelski;
  2. AUTO – ZŁOM, Przewłoka 46, 27-670 Łoniów;
  3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. , ul. Łąkowa 13, 23 – 400 Biłgoraj;
  4. EKO-KRAS Sp. z o. o. , ul. Konopnickiej 27D, 23-204 Kraśnik;
  5. EKOLAND Sp. z o. o. , ul. Piłsudsiego 12/3, 23-200 Kraśnik.

Link do rejestru działalności regulowanej:
http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=163&p1=szczegoly&p2=322739