Koło Łowieckie DARZ BÓR

Koło Łowieckie NR 64 „DARZ BÓR”
NIP 862-10-76-162, REGON 830274090
Adres:  UL. Ulanowska 71, 23-300 Janów Lubelski
PREZES: Pan Tadeusz Fusiara

Koło Łowieckie NR 64 „DARZ BÓR” posiada na terenie gminy Dzwola grunty własne jak i dzierżawione od Nadleśnictwa Janów Lubelski. Sprawuje opiekę nad obwodem łowieckim nr 283 o powierzchni 4441 ha w skład którego wchodzą grunty leśne i grunty polne z terenu gminy Dzwola, gminy Frampol oraz obwodem łowieckim nr 284 o powierzchni 7158 ha w skład którego wchodzą grunty leśne i grunty polne z terenu gminy Dzwola, gminy Chrzanów, gmina Goraj.

Opis granic obwodu łowieckiego nr 283. Od wschodu z miejscowością Frampol droga Janów Lubelski – Biłgoraj do miejscowości Korytków Mały.  Od południa drogą przez miejscowość Korytków Mały, Siedem Chałup, Andrzejówka i dalej w kierunku południowo-wschodniej do miejscowości Władysławów. Od zachodu drogą przez miejscowość Władysławów, Kapronie do miejscowości Boreczki. Od północy droga przez miejscowość Boreczki, Kocudza do miejscowości Frampol.

Opis granic obwodu łowieckiego nr 284. Od wschodu od miejscowości Folwarki droga w kierunku Kocudza Górna, dalej tą drogą w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej gminy Dzwola i dalej ta granicą do miejscowości Celinki. Od południa od miejscowości Celinki droga przez miejscowość Kocudza Dolna – Zdzisławice – Boreczki – Kapronie – Władysławów – Rakowa do miejscowości Flisy. Od zachodu z miejscowości Flisy nurtem rzeki Branew przez miejscowość Krzemień do miejscowości Branew. Od północy drogą od miejscowości Branew do miejscowości Folwarki.

thumbnail of obwód łowiecki ne 283 DARZ BÓR thumbnail of obwód łowieckie NR 284 DARZ BÓR