Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Dzwola od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI

ODPADÓW KOMUNALNYCH

 W  OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2023 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2023 ROKU
NA TERENIE GMINY DZWOLA

UWAGA:

Prosimy o oznaczenie pojemnika na zmieszane odpady numerem posesji. W dniu wywozu pojemniki oraz worki z frakcją suchą należy wystawić przed posesję do godziny 7:00. Brak wystawienia pojemników i worków skutkuje – brakiem odbioru zadeklarowanych odpadów.