Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Dzwola 2020 rok

HARMONOGRAM ZBIÓRKI

ODPADÓW KOMUNALNYCH

 W 2020 ROKU NA TERENIE GMINY DZWOLA

UWAGA:

Prosimy o oznaczenie pojemnika na zmieszane odpady numerem posesji. W dniu wywozu pojemniki oraz worki z frakcją suchą należy wystawić przed posesję do godziny 7:00. Brak wystawienia pojemników i worków skutkuje – brakiem odbioru zadeklarowanych odpadów.