Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Dzwola od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI

ODPADÓW KOMUNALNYCH

 W  OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2024 ROKU
NA TERENIE GMINY DZWOLA
UWAGA:

Prosimy o oznaczenie pojemnika na zmieszane odpady numerem posesji. W dniu wywozu pojemniki oraz worki z frakcją suchą należy wystawić przed posesję do godziny 7:00. Brak wystawienia pojemników i worków skutkuje – brakiem odbioru zadeklarowanych odpadów.