Mieszkańcy Gminy Dzwola w liczbach

Mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze gminy, z mocy ustawy stanowią
gminną wspólnotę samorządową.

Według danych z rejestru mieszkańców prowadzonego przez Wójta Gminy Dzwola, w którym gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie Gminy Dzwola, na dzień 31.12.2021 r. gminę zamieszkuje 6.222 mieszkańców.

Kod terytorialny: 0605032

Tabela: Liczba mieszkańców Gminy Dzwola dane na dzień 31.12.2021 r.

Wykres: Liczba urodzeń w Gminie Dzwola w latach 2016 – 2021

 

Wykres: Liczba zgonów w Gminie Dzwola w latach 2016 – 2021