Mieszkańcy Gminy Dzwola w liczbach

Stan na dzień: 01.02.2019 r.

Kod terytorialny: 0605032

Miejscowość Mieszkańcy
stali czasowi razem
BRANEW ORDYNACKA 163 1 164
BRANEW SZLACHECKA 261 1 262
BRANEWKA 212   212
BRANEWKA-KOLONIA 164   164
DZWOLA 885 1 886
FLISY 113   113
KAPRONIE 77 1 78
KOCUDZA DRUGA 743 4 747
KOCUDZA GÓRNA 146   146
KOCUDZA PIERWSZA 534   534
KOCUDZA TRZECIA 706 3 709
KONSTANTÓW 320   320
KRZEMIEŃ DRUGI 685 1 686
KRZEMIEŃ PIERWSZY 743 1 744
WŁADYSŁAWÓW 77   77
ZDZISŁAWICE 327   327
ZOFIANKA DOLNA 242 5 247
RAZEM: 6398 18 6416

 

Liczba mieszkańców ogółem w gminie Dzwola: 6416

Według danych z ewidencji ludności w 2018 roku, na terenie Gminy Dzwola urodziło się
43 dzieci, zmarło 94 mieszkańców, związek małżeński zawarło 43 pary.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gminę Dzwola zamieszkiwało 6 417 mieszkańców.