Koło Łowieckie SOKÓŁ

Koło Łowieckie „SOKÓŁ” Zdziłowice
NIP 862-126-78-96
Adres:  Krzemień Drugi 209, 23-304 Dzwola
PREZES: Pan Ryszard Lewandowski

Koło Łowieckie „SOKÓŁ” posiada na terenie gminy Dzwola grunty własne jak i współwłasnościowe. Sprawuje opiekę nad obwodem łowieckim nr 285 o powierzchni 4 491ha w skład którego wchodzą grunty leśne i grunty polne z terenu gminy Dzwola, gminy Janów Lubelski i gminy Godziszów.

Opis granic obwodu łowieckiego nr 285. Od wschodu nurt rzeki Branew od miejscowości Branewka do miejscowości Flisy. Od południa i zachodu droga do miejscowości Flisy do granicy administracyjnej miasta Janów Lubelski i ta granicą do rzeki Białka i dalej nurtem rzeki Białka do miejscowości Wólka Ratajska. Od północy drogą od miejscowości Wólka Ratajska przez miejscowość Godziszów Trzeci, miejscowość Branew do miejscowości Branewka.

thumbnail of obwód łowiecki Nr 285 SOKÓŁ