Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe, albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wspólnie zamieszkujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Formy przemocy w rodzinie:

  • fizyczna – każde zachowanie, które ma na celu zadanie bólu fizycznego, np.: bicie, kopanie, duszenie, policzkowanie, wykręcanie rąk, pozbawienie jedzenia, picia, snu;
  • psychiczna – każde zachowanie, którego celem jest zmniejszenie poczucia własnej wartości, wzbudzenie w ofierze strachu oraz pozbawienie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem, np.: zastraszanie, wyśmiewanie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, izolowanie od rodziny i przyjaciół;
  • seksualna – każde zachowanie mające na celu zmuszanie ofiary do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych, np.: wymuszanie pożycia seksualnego lub niechcianych zachowań seksualnych;
  • ekonomiczna – każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy, np.: zmuszanie do oddawania zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych.
  •  

Masz prawo szukać pomocy, bo:
* nikt nie zasługuje na bicie czy poniżanie,
* nic nie usprawiedliwia zachowań sprawcy!

 

INFORMACJA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

Doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem – reaguj!!!
Nie bądź obojętny na przemoc!!!
Zawsze zgłaszając ten problem robisz to anonimowo.
Możesz to zrobić za pośrednictwem różnych instytucji.

Na terenie Gminy Dzwola tymi instytucjami są:

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY
W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Dzwola 168
23-304 Dzwola
Tel. 158752533

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W DZWOLI
Dzwola 168
23-304 Dzwola
Tel. 158752533
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Dzwola 168
23-304 Dzwola
Tel. 15 8752215

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W BRANWI
Branew Szlachecka 19
23-304 Dzwola            Tel. 15 8752246

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZWOLI
Dzwola 121B
23-304 Dzwola
Tel. 15 8752204

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOCUDZY
Kocudza Pierwsza 29
23-304 Dzwola
Tel. 15 8753273
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZEMIENIU
Krzemień Pierwszy 192
23-304 Dzwola
Tel. 15 8752256

Na terenie powiatu janowskiego tymi instytucjami są:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
ul. Zamoyskiego 92
23-300 Janów Lubelski
Tel. 997, 15 8710210

POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29
23-300 Janów Lubelski
Tel. 15 8723345
PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
   
ul Zamoyskiego 37
23-300 Janów Lubelski
Tel. 15 8724041
SĄD REJONOWY
W JANOWIE LUBELSKIM
ul. Zamoyskiego 94 
23-300 Janów Lubelski
Tel. 15 8720050
PROKURATURA REJONOWA
W JANOWIE LUBELSKIM
ul. Wojska Polskiego 19A,
23-300 Janów Lubelski
Tel. 15 8720784

Całodobowo

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
„NIEBIESKA LINIA”
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

Bezpłatna infolinia 800 120 002
Konsultacje w sprawie przemocy „Niebieska Linia” prowadzi wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem infolinii 800 120 002, mejlową pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info
lub listowną pod adresem:
Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa.

 

 

W zakładce PLIKI DO POBRANIA dostępna jest:

– ustawa o przeciwdziałaniu przemocy.