Aktualności

Ferie zimowe współfinansowane z KRUS

Kolonie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia, których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z OPS w Dzwoli w terminie do 28.11.2019 r.

Czytaj więcej

Gwiazdka dla chorych dzieci

W dniach 25 listopada – 13 grudnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Dzwola zostanie przeprowadzona zbiórka zabawek i artykułów plastycznych dla dzieci z Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

 

Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne do projektu "Szansa na samodzielność"

Spotkanie rekrutacyjne do projektu: "Szansa na samodzielność" odbędzie się w dniu 14.11.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie biura projektu, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli.

 

Czytaj więcej

Szansa na samodzielność

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Czytaj więcej

Projekt "Szansa na samodzielność"

31 października 2019 roku Gmina Dzwola / Ośrodek Pomocy Społecznej Dzwoli podpisał z Województwem Lubelskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie umowę o dofinansowanie projektu „Szansa na samodzielność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej

Do góry