Aktualności

Ogłoszenie

Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Dzwoli informuje mieszkańców Gminy Dzwola, że  od sierpnia 2019 roku rusza nowy Podprogram 2019  dla osób  potrzebujących pomocy  w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej

Zakończony Podprogram 2018 w Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej w Gminie Dzwola

Po raz kolejny w Naszej Gminie zrealizowano Podprogram 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej

Infografika zawierająca efekty realizacji programu POPŻ

Efekty realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej.

 

 

Czytaj więcej

Informacja – Świadczenie Wychowawcze (Rodzina 500+)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że w okresie od 1 lipca 2019 roku do 17 lipca 2019 roku do tut. Ośrodka wpłynęło drogą elektroniczną 103 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w tym:

 

 

Czytaj więcej

Informacja - Świadczenie Dobry Start (300 zł dla ucznia)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że w okresie od 1 lipca 2019 roku do 17 lipca 2019 roku do tut. Ośrodka wpłynęło drogą elektroniczną 60 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na 88 dzieci uczące się, w tym 1 wniosek przekazano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Czytaj więcej

Do góry