Pomoc żywnościowa. Podprogram 2023


Po raz kolejny Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli przystąpiło do programu pomocy żywnościowej. W związku z tym informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Dzwola, że rozpoczyna się wydawanie skierowań do pomocy żywnościowej Podprogram 2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Kwota kryterium dochodowego uprawnionego do otrzymania pomocy wynosi 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1410,00 zł w przypadku osoby
w rodzinie.

Osoby potrzebujące tego rodzaju wsparcia zachęcamy do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli w godzinach jego urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorek od 8.00 do 16.00).

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli