Apel do mieszkańców Gminy Dzwola


Sezon jesienno-zimowy oraz związane z nim spadki temperatur, szczególnie w nocy, niosą za sobą realne zagrożenie dla zdrowia i życia wielu osób, zwłaszcza bezdomnych, starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych, które z uwagi na problemy życiowe są szczególnie narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli zwraca się do mieszkańców Gminy Dzwola z apelem, aby nie przechodzili obojętnie obok osób potrzebujących i zgłaszali wszystkie przypadki pracownikom socjalnym osobiście w siedzibie tutejszego Ośrodka lub telefonicznie pod numerem 15 87 52 533, jak również pracownikom innych instytucji, tj. Policji, Ośrodka Zdrowia, Pogotowia Ratunkowego.

Informuję również iż,  w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim działa całodobowa, bezpłatna infolinia dla bezdomnych pod numerem 987, gdzie można uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni i punktów udzielania pomocy rzeczowej i finansowej na terenie województwa lubelskiego. Powyższe dane zamieszczone są również na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.lublin.uw.gov.pl.

Wśród wielu dobrych praktyk łagodzenia skutków zimy docenić należy zaangażowanie społeczności lokalnej, a w szczególności nieocenioną rolę pomocy sąsiedzkiej. Wyrażam przekonanie, że społeczna wrażliwość mieszkańców naszej Gminy pozwoli na działania profilaktyczne i osłonowe, jako przejaw troski o najsłabszych i pozwoli uniknąć nieszczęśliwych następstw zimy. Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości wobec czego nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka.

           Kierownik                  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli
    /-/                           
Ewa Bielak