Infrastruktura

Gmina Dzwola jest dobrze wyposażona w infrastrukturę sportową.

Baza sportowo rekreacyjna na terenie Gminy Dzwola składa się z następujących obiektów:

 • Boisko sportowe w Krzemieniu Drugim pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej
  z zapleczem socjalnym.
 • Boisko wielofunkcyjne przy GBPiOK w Kocudzy Drugiej.
 • Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Kocudzy Pierwszej oraz sala gimnastyczna.
 • Sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Krzemieniu.
 • Boisko przy Zespole Szkół w Dzwoli oraz sala gimnastyczna.
 • Tereny rekreacyjne ze źródliskami w centrum wsi Dzwola.
 • Muszla koncertowa w miejscowości Kocudza Druga.
 • Siłownia zewnętrzna wraz z boiskiem do gry w piłkę plażową w Dzwoli.
 • Przyszkolny plac zabaw dla dzieci w Dzwoli.
 • Przyszkolny plac zabaw dla dzieci w Krzemieniu Pierwszym.
 • Przyszkolny plac zabaw dla dzieci w Kocudzy Pierwszej.
 • Plac zabaw dla dzieci wraz z boiskiem w Zdzisławicach.