Rada Gminy Dzwola

Rada Gminy Dzwola obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

Kontakt:

Rady Gminy Dzwola

tel. 15 875 22 15

e-mail: radagminy@dzwola.eu

Dzwola 168

23-304 Dzwola

Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola – Urszula Kaproń

Przyjęcia interesantów:

wtorek w godz.: 14.30 – 16.00, pok. nr 2