Rada Gminy Dzwola

Rada Gminy Dzwola obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

Kontakt:

Rady Gminy Dzwola

tel. 15 875 22 15

e-mail: radagminy@dzwola.eu

Dzwola 168

23-304 Dzwola

Przewodniczący Rady Gminy Dzwola – Marcin Marchut

Przyjęcia interesantów:

Przewodniczący Rady Gminy Dzwola
przyjmuje interesantów w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola
– po wcześniejszym telefonicznym umówieniu (15 875 22 15 w. 18).
Spotkania odbywają się w dogodnym terminie po wcześniejszym
uzgodnieniu.