Instytucje Kultury

Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury

Podstawowym celem statutowym GBPiOK jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury opartej na wartościach uniwersalnych, ożywienie lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych oraz upowszechnianie czytelnictwa, sportu i rekreacji.

 

 

 

 

Dyrektor:
Tomasz Jaszek

Dane kontaktowe:

Kocudza Druga 59
23 -304 Dzwola

tel. 881 799 703
e-mail: kultura@dzwolaok.pl
strona internetowa: www.dzwolaok.pl

Facebook

Youtube

Instagram