Branewka-Kolonia

Wieś powstała w okresie międzywojennym. W 1928 roku z powodu niskiej jakości gruntów  mieszkańcy dwóch niedużych wsi: Momoty Jakubowe i Momoty Nowa Osada z Lasów Janowskich zawarli z Ordynacją Zamojską umowę o ich zamianie. Wydzielono im grunty z folwarku Branewka, gdzie przenieśli się wraz z budynkami rok później.