Kadra OPS

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli
Ewa Bielak Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli
Renata Małek Inspektor
ds. świadczeń rodzinnych
Stanisław Białek Starszy
pracownik socjalny
Renata Bielak Starszy
pracownik socjalny
Marta Stolarz Starszy
pracownik socjalny
Justyna Tomecka Inspektor ds. świadczeń socjalnych
Starszy pracownik socjalny