Ochotnicza straż pożarna

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy

osp

Na terenie naszej gminy funkcjonuje obecnie 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
tj. OSP Branew, OSP Branewka, OSP Dzwola, OSP Kapronie, OSP Kocudza Dolna cz. Pierwsza, OSP Kocudza Druga, Kocudza Górna, OSP Konstantów, OSP Krzemień Pierwszy, OSP Krzemień Drugi, OSP Zdzisławice i OSP Zofianka Dolna. Dwie jednostki, tj. OSP Dzwola i Krzemień Pierwszy, należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.