Lokalizacja gminy

LOKALIZACJA GMINY

 

Gmina Dzwola położona jest w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie janowskim, u podnóża wzniesień Urzędowskich i skraju Roztocza przy trasie Janów Lubelski – Biłgoraj (droga przecina szlak przemarszów oddziałów partyzanckich zdążających w kwietniu i maju 1944 roku spod Włodawy w lasy janowskie). Fragment gminy wchodzi w granice Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

            Gmina Dzwola sąsiaduje od południowego zachodu z gminą Janów Lubelski, od północnego zachodu z gminą Godziszów, od północnego wschodu z gminą Chrzanów, od wschodu z gminami Goraj i Frampol (powiat biłgorajski) oraz od południowego wschodu – z gminą Biłgoraj.

            Teren gminy położony jest na pograniczu dwu jednostek fizjograficznych. Część północna leży w obrębie mezoregionu zwanego Roztoczem Zachodnim, które wchodzi w skład makroregionu zwanego Roztoczem. Południowe obszary gminy położone są na Równinie Biłgorajskiej, która należy do jednostki fizjograficznej wyższego rzędu – makroregionu zwanego Kotliną Sandomierską. Granica między Roztoczem a Kotliną Sandomierską jest widoczna w terenie jako krawędź oddzielona od kotliny charakterystyczną strefą przykrawędziową w linii:  Krzemień – Dzwola – Kocudza.