Zdzisławice

Wieś powstała w 1831 roku, w wyniku przeprowadzonej regulacji gruntów. Wcześniej na tym terenie była osada Bielaki (pierwsza wzmianka w 1718 r.). W 1916 roku powstała szkoła powszechna. W 1956 roku utworzono w Zdzisławicach jednostkę OSP.