Rada Gminy

RADA GMINY DZWOLA – KADENCJA VIII 2018 – 2023

DSC_0601

RADNI  GMINY   DZWOLA
kadencja 2018 – 2023

 

Kaproń Urszula – Przewodnicząca Rady
 
Bączek Józef Wiceprzewodniczący Rady

 

Marchut Marcin – Wiceprzewodniczący Rady

 

Szuba Stanisław

 

Świś Alina

 

Blacha Jan

 

Rycerz Józef

 

Sulowski Mieczysław
 
Dyjach Krzysztof

 

Piecyk Jan

 

Abram Mariusz

 

Góra Grażyna

 

Baciur Aneta

 

Dyjach Łukasz

 

 

Kotrybała Marek

Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola Pani Urszula Kaproń pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 12.15-13.45 w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola (parter, pokój nr 6).

Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, w każdy wtorek tygodnia w godzinach od 14.00 do 17.00, po uprzednim uzgodnieniu przez osobę zainteresowaną, terminu spotkania w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola.


 

RADA GMINY DZWOLA – KADENCJA VII 2014 – 2018

DSC_0969

RADNI  GMINY   DZWOLA

kadencja 2014 – 2018

 

Małek Kazimierz, Chwiejczak Stanisław, Dyjach Krzysztof, Blacha Jan, Małek Marek, Prejs Marian, Mróz Stanisław, Kaproń Józef, Rycerz Józef, Paluch Tadeusz, Bielak Jan, Bączek Józef, Góra Józef, Liwak Ryszard, Dyjach Józef.

Rada Gminy Dzwola VII kadencji 2014 – 2018 obradował na 33 sesjach, podjęła 258 uchwał, ustalając akty prawa miejscowego, uchwały porządkowe oraz plany finansowe.

W czasie trwania kadencji pracami rady kierował P. Kazimierz Małęk – Przewodniczący Rady, funkcję Wiceprzewodniczącego pełnił P. Stanisław Chwiejczak oraz P. Krzysztof Dyjach.

Rada wykonywał swoje zadania ustawowe, działając na rzecz i dla dobra Gminy Dzwola.