Cyfrowa Gmina Dzwola


Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie w wysokości 184 830,00 zł na projekt złożony w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”, finansowany w 100% ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”.

„Cyfrowa Gmina” to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

Cel programu: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” Gmina Dzwola zakupiła:

 • Stacje robocze (komputery stacjonarne z systemem operacyjnym)  – 10 szt.
 • Monitor komputerowy – 10 szt.
 • Klawiatura + mysz – 10 szt.
 • Laptop z systemem operacyjnym – 8 szt.  
 • Pamięć zewnętrzna z szyfrowaniem – 17 szt.
 • Oprogramowanie biurowe Office z licencją bezterminową – 18 szt.
 • Serwer – 1 szt.
 • UPS dla serwera – 1 szt.
 • Urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu – 1 szt.
 • System operacyjny dla serwera – 1 szt.
 • Oprogramowanie backup dla serwera – 1 szt.
 • Serwer NAS – 1 szt.
 • Dyski twarde NAS – 4 szt.
 • Usługi wdrożeniowe w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu serwerowego oraz oprogramowania.

Wartość dofinansowania: 184 830,00 zł

Zakupiony sprzęt został dostarczony do Gminy Dzwola i przekazany do eksploatacji na przełomie 2022 i 2023 roku. 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2014-2020

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020