Zwrot podatku akcyzowego


Wójt Gminy Dzwola przypomina o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

I termin:

od 1 lutego 2023 r. do  28 lutego 2023 r. do wniosku należy dołączyć faktury VAT za okres od  1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r., oraz w przypadku posiadaczy bydła zaświadczenie o ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła za rok 2022 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zwrot przysługuje do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.

Stawka zwrotu w 2023 roku wynosi 1,20 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:
132,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Dotacje będą wypłacane w terminach:
3 – 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
2 – 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wniosek  można pobrać w  Urzędzie Gminy Dzwola, p. nr 15 i na stronie: https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//NOWY_WNIOSEK_AKZYCA.pdf 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

 

 

Materiały źródłowe:

Wzór wniosku:  

https://dzwola.eu/wp-content/uploads/2020/02/Wz%C3%B3r_wniosku_akcyza_2020.pdf

Ustawa :

https://dzwola.eu/wp-content/uploads/2020/02/Ustawa.pdf

Wszelkie informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego