OSP Dzwola

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwoli
Dzwola 121A, 23-304 Dzwola
Regon 432279335
KRS 0000047964
Leszek Dycha – Prezes
Mariusz Świś – Wiceprezes – Naczelnik, kierowca
Grzegorz Zapora – Kierowca
OSP liczy 78 członków
http://dzwola.osp.org.pl/