Kocudza Górna

Branewka

Miejscowość powstała w 1841 roku w wyniku osadzenia dwudziestu rodzin z okolicznych wsi, w szczególności z Kocudzy. W połowie XIX wieku powstała tu karczma. W 1897 roku wieś zamieszkiwało 118 osób. W 1964 roku zorganizowano jednostkę OSP.