Konstantów

Wieś Konstantów powstała w 1828 roku na miejscu osady leśnej Jargiły (wzmiankowanej po raz pierwszy w 1781 r.). Miejscowość tę nazywano początkowo Konstantynowem lub Konstantowem Górnym. W latach sześćdziesiątych XIX wieku Konstantów wszedł w skład gminy Kocudza i powiatu biłgorajskiego. W okresie międzywojennym działała tu szkoła powszechna. W 1956 roku powstała jednostka OSP.