Parafia Rzymsko-Katolicka pw. M. B. Częstochowskiej w Dzwoli

Parafia Dzwola została utworzona w 1920 roku. Powstała z części parafii janowskiej i została włączona do dekanatu janowskiego, znajdującego się wówczas w diecezji lubelskiej.

Powstanie parafii zapoczątkowało wybudowanie kaplicy w 1919 roku. Wtedy też biskup lubelski Marian Leon Fulman wyznaczył księdza, który odprawiałby w kaplicy nabożeństwa oraz zajmował się dalszymi pracami przy tworzeniu parafii i budowie kościoła. Rola ta została powierzona ks. Piotrowi Paneckiemu, który za zezwoleniem biskupa miał odprawiać Msze Św. w niedziele i święta.

W 1920 roku biskup Fulman wydał dokument erygrujący parafię. W niedzielę 17 października 1920 roku dziekan janowski Zawisza dokonał otwarcia nowej placówki parafialnej oraz mianował na administratora parafii księdza Piotra Paneckiego.

Obecna świątynia wybudowana została w stylu neobarokowym i poświęcona w 1927 roku, uroczyście konsekrowana w 1935 roku. Jest utrzymana w tradycyjnym kształcie, wysoko „wyrasta” ponad równinny pejzaż okolicy. Posiada trzy nawy i dwie wieże. W prezbiterium widnieje obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i taką nazwę nosi parafia Dzwola.

Historia dzwonnicy sięga 1968 roku. Znajdują się tutaj dzwony: jeden o imieniu „Maryja” o wadze 500 kg ufundowany przez kobiety, drugi „Izydor” – 150 kg ufundowany przez mężczyzn.

Do parafii Dzwola należą  miejscowości:

  • Dzwola
  • Kocudza Górna
  • Konstantów
  • Kapronie
  • Władysławów
  • Kocudza Druga (część)
  • Zdzisławice (część)

Strona parafii www.dzwola.parafialnastrona.pl