Segregacja odpadów komunalnych

segregacja

OŚ.605.17.2017                                                                                    Dzwola, dnia 30 czerwca 2017 r.

Informacja

o szczegółowym sposobie selektywnego zbierania odpadów

        Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2017 roku, selektywnie zbiera się:

1)  papier;

2)  szkło;

3)  metale;

4)  tworzywa sztuczne;

5)  odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

 

            Poszczególne frakcje odpadów należy zbierać do odpowiednio oznaczonych kolorystycznie pojemników/worków z napisem frakcji, której dotyczą:

 

 1. Papier – zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”. W skład frakcji wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury.
 2. Szkło – zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”. W skład frakcji wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła. Jeżeli tę frakcję odpadów, zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”.
 3. Metale i tworzywa sztuczne – zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”. W skład frakcji wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.
 4. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów –  zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

            Zgodnie z ww. rozporządzeniem umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązująca w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, która określa wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z tym rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Sporządziła: R. Flis

Wskazówki dotyczące zasad segregowania odpadów komunalnych

            Odpady komunalne należy zbierać do odpowiednio oznaczonych kolorystycznie pojemników/worków z napisem frakcji, której dotyczą, i tak:

Papier, to m.in.:

 • opakowania z papieru lub tektury;
 • gazety i czasopisma;
 • katalogi, prospekty, foldery;
 • papier szkolny i biurowy;
 • książki i zeszyty;
 • torebki papierowe;
 • papier pakowy.

Zbiera się go w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”. W skład frakcji wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury:

Do tak oznaczonych pojemników i worków nie powinno się wrzucać następujących odpadów:

 • papier powlekany folią i kalką;
 • kartony po mleku i napojach;
 • pieluchy jednorazowe i podpaski;
 • pampersy i podkładki;
 • worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
 • tapety;
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Szkło, to m.in. szkło opakowaniowe:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
 • butelki po napojach alkoholowych;
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”. W skład frakcji wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła. Jeżeli tę frakcję odpadów, zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”.

Do tak oznaczonych pojemników i worków nie powinno się wrzucać następujących odpadów:

 • szkło stołowe – żaroodporne;
 • ceramika, doniczki;
 • znicze z zawartością wosku;
 • żarówki i świetlówki;
 • szkło kryształowe;
 • reflektory;
 • nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach;
 • termometry i strzykawki;
 • monitory i lampy telewizyjne;
 • szyby okienne i zbrojone;
 • szyby samochodowe;
 • lustra i witraże;
 • fajans i porcelana
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Wskazuje się, aby wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

Tworzywa sztuczne i metale to, m.in.:

 • butelki po napojach;
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.);
 • opakowania po produktach spożywczych;
 • plastikowe zakrętki;
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie;
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach; 
 • styropian;
 • puszki po napojach, sokach;
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy);
 • złom żelazny i metale kolorowe;
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników;
 • folia aluminiowa;
 • kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Zbiera się je w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”. W skład frakcji wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

Do pojemników i worków tak oznaczonych  nie powinno się wrzucać następujących odpadów:

 • strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Przed wrzuceniem tworzyw sztucznych do pojemnika czy worka wskazuje się, aby je zgnieść.

Odpady „zielone” – roślinne to m.in.:

 • gałęzie drzew i krzewów;
 • liście, kwiaty i skoszona trawa;
 • trociny i kora drzew;
 • owoce, warzywa itp.

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów –  zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

Bioodpady – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.

Nie powinno się wrzucać do odpadów „zielonych” – roślinnych następujących odpadów:

 • kości zwierząt;
 • mięso i padlina zwierząt;,
 • olej jadalny;
 • drewno impregnowane;
 • płyty wiórowe i MDF;
 • leki;
 • odchody zwierząt;
 • popiół z węgla kamiennego;
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

Sporządziła: R. Flis