Świadczenie „Dobry Start”

Świadczenie Dobry Start (300 zł. dla ucznia)

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

WAŻNE. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

DLA PRZYPOMNIENIA. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Od 1 lipca 2020 roku będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start tylko w formie elektronicznej, natomiast od 1 sierpnia 2020 roku również w formie tradycyjnej (papierowej) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli (pok. nr 20) w godz.:

poniedziałek, środa, czwartek i piątek od 730 do 1530

wtorek od 800 do 1600

Wnioski przyjmowane będą do dnia 30 listopada danego roku!

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2020 r. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Co istotne, przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Rodzic wnioskujący o świadczenie dobry start otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia dobry start. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Wzory wniosków dostępne będą na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dzwoli oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli
(pok. nr 20).

Wszystkich zachęcamy do składania wniosków  o ustalenie prawa do świadczenia dobry start drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia, bankowośc elektroniczną lub PUE ZUS.

Informacji o świadczeniu dobry start udziela:

Barbara Jakubiec

tel. 15 875 25 33

Do pobrania:

Wniosek „Dobry start”