Kolonie letnie dla dzieci rolników


Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych z Krasnegostawu jak co roku organizuje kolonie z dofinansowaniem dla Dzieci Rolników.
W tym roku kolonie będą szczególne z powodu zaistniałej pandemii, nie mniej Stowarzyszenie postanowiło sprostać wymogom bezpieczeństwa i zorganizować tak potrzebny po okresie izolacji wypoczynek dla najmłodszych.

OFERTA KOLONII LETNICH 2020
KOLONIE LETNIE 2020 – świetna zabawa i bezpieczeństwo Twojego Dziecka!
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych po raz kolejny organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2020 r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.
Koszt jaki ponoszą rodzice to TYLKO: 399,00 zł za turnus plus transport (około 180, 00 zł).
Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2004 r., których co najmniej jedno z rodziców / prawnych opiekunów jest
ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno–rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć w szczególności:
1. wypełnioną kartę kwalifikacyjną,
2. oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
3. oryginał zaświadczenia z KRUS, zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.
Wszystkie dokumenty składane w związku z koloniami muszą być oryginalne, najlepiej
uzupełnione długopisem niebieskim.
Miejsce wypoczynku:
1. ŁAZY
Ośrodek ”Przy Plaży” ul. Leśna 3, Łazy
2. STEGNA
Ośrodek Wypoczynkowo – kolonijny „Polar” ul. Wczasowa 5, Stegna
TERMINY TURNUSÓW:
ŁAZY
1) 01.07-09.07.2020
2) 10-07-18.07.2020
3) 19.07-27.07.2020
4) 28.07-05.08.2020
5) 06.08-14.08.2020
STEGNA
1) 10-07-18.07.2020
2) 19.07-27.07.2020
DANE KOORDYNATORA:
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, biuro w Krasnymstawie: ul. Podwale 6/107, 22-300
Krasnystaw
tel/fax do biura: (82) 576 14 16 lub bezpośredni kontakt do osób obsługujących realizację
kolonii letnich: 501321552, 579525627, 502355901, 507751786
e-mail: kolonie.sil.krasnystaw@gmail.com
Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.