Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

W dniu 23.09.2019 r. ukazało się obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 roku.

Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2018 roku wyniósł 2 715,00 zł, tj. 226,25 zł miesięcznie.