Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.


W dniu 23.09.2020 r. ukazało się obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 roku.

Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2019 roku wyniósł 3 244,00 zł, tj. 270,330zł miesięcznie.