Odbiór zmodernizowanych dróg dojazdowych do gruntów rolnych


W dniu 28 września 2020 r. dokonano odbioru wraz z uroczystym poświęceniem dwóch zmodernizowanych dróg gminnych w Krzemieniu Pierwszym prowadzących do gruntów rolnych.

 

Realizacja obu zadań była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (tzw. FOGR).

Zadania te obejmowały:

  1. Modernizację (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Krzemień Pierwszy na działce o nr 1962 od km 0+153 do km 0+453 (za cmentarzem) – koszt zadania 104 961,20 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Lubelskiego wynosi 60 000,00 zł.
  2. Modernizację (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Krzemień Pierwszy na działce o nr 1971 od km 0+095 do km 0+568, Gmina Dzwola (w sąsiedztwie kapliczki Św. Tekli) – koszt zadania 144 660,55 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Lubelskiego wynosi 80 000,00 zł.

W zakresie powyższych zadań na obu drogach poprawiona została nawierzchnia z gruntu rodzimego oraz tłucznia na nawierzchnię asfaltową.

Dodatkowo przy cmentarzu został wykonany parking z nawierzchni asfaltowej.

W odbiorze uczestniczyli:

Proboszcz Parafi w Krzemieniu – ks. Stanisław Gieroń
Kierownik Oddziału Modernizacji Rolnictwa UMWL w Lublinie – Mateusz Mysiak
Inspektor Nadzoru – Edward Łacek
Przedstawiciel Wykonawcy PRD Zamość – Aleksander Płonka
Radny Rady Gminy Dzwola – Marcin Marchut
Sołtys Wsi Krzemień Pierwszy – Sławomir Mróz
Skarbnik Gminy – Aneta Gilas
Kierownik Ref. IGPiK – Andrzej Bielak
oraz gospodarz Gminy Dzwola – Wiesław Dyjach