Pomoc żywnościowa


Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje mieszkańców Gminy Dzwola, że wydawane są skierowania do pomocy żywnościowej dla osób i rodzin potrzebujących niniejszej formy pomocy w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020.

 

Wszystkie osoby i rodziny, które nie uzyskały jeszcze stosownego skierowania, a kwalifikują się z uwagi na dochód (do 1402 zł na osobę samotną i do 1056 zł na osobę w rodzinie) i potrzebują tego wsparcia prosimy o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli w możliwie niezwłocznym terminie w godzinach pracy Ośrodka z dokumentacją potwierdzając ich sytuację dochodową niezbędną do wydania skierowania.