Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że w dniu 26.10.2022 r. został opublikowany nabór wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z powyższej formy wsparcia proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli najpóźniej do dnia 8 listopada 2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli
Dzwola 168
23-304 Dzwola
tel. 15 872 25 33

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.