Program “Opieka wytchnieniowa”- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 rok


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej  ogłosił Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego”-edycja 2024.

 Osoby zainteresowane zachęcam do zapoznania się z programem.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Informacji uzyskać można również w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli

telefonicznie  nr telefonu 15 87 52 533 lub osobiście  w biurze Ośrodka w pokoju Nr 19.