Dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych nr 109029L i 109030L tzw. „Goleniówki”


W dniu 14 listopada 2023 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie podpisali umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Dzwola w kwocie 3 287 246,97 zł na „Przebudowa dróg gminnych: nr 109029L położonej w miejscowości Kocudza Druga i Zdzisławice w km 0+000 do km 2+762 oraz nr 109030L położonej w miejscowości Kocudza Druga w km 0+000 do km 0+282”.

Dofinansowanie z RFRD: 3 287 246,97 zł

W ramach inwestycji zaplanowano następujące roboty: przebudowa jednojezdniowych dwupasowych dwukierunkowych odcinków dróg gminnych nr 109030L oraz 109029L (tzw. „Goleniówka”) o łącznej długości 3044 metrów, przebudowa drogi w zakresie zjazdów do posesji, skrzyżowań, zatoki postojowej, konserwacja i reprofilacja odwodnienia drogi w zakresie istniejących rowów oraz przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, a także wykonanie nowego oznakowania drogowego pionowego i poziomego, montaż urządzeń BRD, wykonanie linii krawędziowych oraz rekultywacja terenu zieleni. Szacowany koszt inwestycji to 5 478 744,96 zł, a jej wykonanie w 2024 r.