Remont drogi powiatowej Szklarnia – Flisy – odbiór inwestycji


W dniu 14 listopada 2023 r. dokonano odbioru technicznego inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2820L Szklarnia – Flisy w lokalizacji od km 0+003 do km 4+472”.

W ramach tego zadania jezdnia została wyremontowana poprzez ułożenie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej. Wymienione zostały również przepusty pod drogą, odtworzone rowy odwodnieniowe i zjazdy. Wykonane zostały pobocza utwardzone kamieniem, a także wykonane oznakowanie pionowe i poziome.

Całkowita wartość tego zadania to 3 935 260,87 zł. Z tej kwoty około 1 967 630,43 zł pochodzi z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a kolejne 1 967 630,44 zł pochodzi z dofinansowania Funduszu Leśnego. Pozostały wkład własny, w wysokości około 40 000 zł, sfinansowany został po połowie przez Gminę DzwolaPowiat Janowski.

Wykonawcą prac było konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika – Lider konsorcjum oraz PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza – Partner konsorcjum.