Program profilaktyki cukrzycy typu 2


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie na prośbę Narodowego Funduszu Zdrowia przesyła do wykorzystania oraz szerokiej dystrybucji informacje na temat profilaktyki cukrzycy typu 2.


Pismo do JST Środa z Profilaktyką – profilaktyka cukrzycy typu 2