Ujęcie wody w Kocudzy Pierwszej po modernizacji


Dobiegają końca prace modernizacyjne na ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej w ramach „Kompleksowej przebudowy wraz z rozbudową Ujęcia Wody w miejscowości Kocudza Pierwsza”.

Przedmiotowe prace mogły zostać zrealizowane dzięki środkom pozyskanym z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

W ramach zadania powstał nowy Budynek kontenerowy Ujęcia Wody (o wymiarach zewnętrznych 6,5 m x 2,7 m oraz wysokości od poziomu terenu do kalenicy 2,85/3,0 m). Wewnątrz kontenera wydzielone cztery pomieszczenia techniczne. W pomieszczeniach wentylacja mechaniczna wyciągowa, ogrzewanie elektryczne grzejnikami konwektorowymi o mocy 1 kW. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną oraz sterowniczą niezbędną do funkcjonowania ujęcia wody. Wraz z budynkiem wykonana została wiata na agregat prądotwórczy z przeznaczeniem na zasilanie rezerwowe urządzeń ujęcia wody, w której został zamontowany agregat prądotwórczy o mocy 40kVA w budowie dźwiękochłonnej. Na ujęciu wykonane zostały trzy nowe studnie S1, S2A i S3. Studnie te wyposażone są w obudowy studzienne termoizolacyjne o wym. 1,55 m x 1,00 m wys. 1 m z orurowaniem ze stali nierdzewnej, w S1 i S2a zastąpią dotychczas stosowane obudowy z kręgów betonowych. Zastosowane podstawy z laminatu poliestrowo-szklanego oraz ścianki obudowy wypełnione kompozytem o zwiększonym współczynniku odporności cieplnej pozwalają na eliminację efektu przemarzania. Ponadto konstrukcja zapewnia łatwy dostęp do wodomierza i armatury, a także umożliwia utrzymanie obudowy w określonych standardach czystości. Studnie wyposażone są w podwodne agregaty pompowe podwieszone do rur pompowych (tłocznych) ze stali nierdzewnej AISI 304L kielichowych DN 125 dla S1 i S2a oraz DN 100 dla studni S3. Agregaty pompowe stanowią cztery pompy głębinowe typ TWI 06.50-07-C po dwie pompy w każdej ze studni S1 i S2a oraz jedną pompę TWI 06.30-08-C w studni S3, które uruchamiane są za pomocą szafy sterowniczej zamontowanej w kontenerze technicznym. Praca pomp ma za zadanie utrzymanie stałego zadanego ciśnienia w sieci wodociągowej.
W ramach prac wykonane zostało również nowe ogrodzenie ujęcia, oświetlenie ujęcia oraz dojścia i dojazdy z kostki brukowej.       
W celu oszczędzania energii elektrycznej podczas pracy ujęcia wykonano również instalację fotowoltaiczną o mocy 35,6 kWp składającą się modułów fotowoltaicznych zainstalowanych na typowych konstrukcjach naziemnych. Generator składający się z 80 modułów o mocach 445 Wp współpracował będzie z dwoma falownikami o mocach 17,5 kW każdy. Instalacja ma zapewnić pełną współpracę z siecią energetyczną.

Modernizacja ujęcia jest częścią projektu pn. „Przebudowa ujęcia wody, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej i Branewce”. W ramach przedmiotowego projektu wykonane zostały już następujące prace: instalacja fotowoltaiczna na ujęciu w Branewce, łącznik sieci wodociągowej w miejscowości Krzemień Drugi
i Konstantów, łącznik sieci wodociągowej w miejscowościach Kocudza Druga i Dzwola. W obecnym czasie prowadzone są intensywne prace związane z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga i Kocudza Trzecia.