Wspieraj seniora


W tym trudnym czasie panującej pandemii osoby wieku 70 lat i więcej, które pozostają w domach mogą skorzystać z pomocy w formie dostarczenia zakupów do miejsca zamieszkania, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki ochrony osobistej.

Aby skorzystać ze wsparcia należy zadzwonić na infolinię 22 505 11 11 zgłoszenie takie zostanie przekazane do OPS w Dzwoli, który zweryfikuje zgłoszenie i zorganizuje pomoc.

Koszt zakupów pokrywa senior.

Ze wsparcia programu nie mogą skorzystać osoby, które korzystają z usług opiekuńczych oraz mają możliwość wsparcia ze strony rodziny. 

O szczegółach programu można przeczytać na stronie ministerstwa.