Zaproszenie na spotkanie promocyjno-informacyjne o projekcie „Szansa na samodzielność”.


Gmina Dzwola/Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli realizuje projekt pt. „Szansa na samodzielność”, który jest współfinansowany z Unii Europejskiej.  Niesie on szerokie wsparcie mieszkańcom naszej gminy.

Z podstawowych form wsparcia, zakładanych w projekcie można uzyskać nieodpłatnie, między innymi:
– doradztwo, poradnictwo (psychologiczne, zawodowe),
– kursy zawodowe, szkolenia (w tym stypendia szkoleniowe za każdą godzinę kursu),
– staże zawodowe (płatne miesięcznie około 1400 zł netto),
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, staż,
– pomoc finansową w postaci zasiłków oraz inne.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie na rok projektowy 2021/2022, który jest ostatni w tej perspektywie programowej proszone są o przybycie na spotkanie informacyjno-promocyjne w dniu 09.09.2021 r. (czwartek) na godzinę 1000 do Urzędu Gminy Dzwola (sala narad).

Osoby zainteresowane, które z różnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w spotkaniu prosimy o osobisty kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli w biurze projektu, mailowo – opsdzwola@wp.pl bądź telefonicznie pod numerem 15 8752533.