Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych


Gmina Dzwola  przystąpiła do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Program ma na celu zwiększenie liczby godzin, poprawę jakości oraz zwiększenie dostępności świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi).