„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”


Gmina Dzwola otrzymała środki finansowe w wysokości 172 992,00 zł w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”

Głównym celem Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról
    w rodzinie;
  • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

  • poprawę funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku;
  • zwiększenie możliwości zaspokajania potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne;
  • zwiększenie szans na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.
Realizacja Programu planowana jest w miesiącach styczeń – grudzień 2024 r.

OPS w Dzwoli