Podziękowania


Serdeczne podziękowania dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Dolnej i mieszkańców Kocudzy Trzeciej, którzy wykonali prace remontowe i ofiarowali przedmioty codziennego użytku do prowadzenia gospodarstwa domowego na rzecz mieszkańca  naszej Gminy.

 

Bardzo dziękujemy za czas poświęcony,  za chęci i zaangażowanie  oraz trud  jaki  włożyli. Wykonali oni prace niezbędne w domu, by nasz podopieczny mógł pozostać we własnym domu,  dalej mieszkać i pozostać w środowisku. Bardzo doceniamy  każdą pomoc, każdy gest oraz chęć niesienia bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka.

                                                                                                                   Kierownik OPS w Dzwoli
                                                                                                                             Ewa Bielak