Kolejna wypłata dodatków węglowych


Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj 07.12.2022 roku wypłacona została kolejna transza dodatków węglowych. Zrealizowane zostały wnioski z terminem  wpływu do 3 października 2022 roku.

Po otrzymaniu kolejnej transzy środków niezwłocznie będą realizowane kolejne wypłaty.

 Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli