Dystrybucja węgla przez Gminę Dzwola


Gmina Dzwola w dniu 4 listopada 2022 r. przystąpiła do rządowego programu dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach na rzecz gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Dzwola zgodnie z zapisami art. 34 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

Węgiel, który Gmina dostarcza dla swoich Mieszkańców pochodzi z KWK Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., zlokalizowanej w Bogdance, 21-013 Puchaczów. Limit jaki został przydzielony przez podmiot wprowadzający węgiel Gminie Dzwola wynosi 235 tony węgla kamiennego (asortyment: orzech i groszek). Na dzień 6 grudnia 2022 r. dzięki naszym sprawnym działaniom udało się dostarczyć do 112 gospodarstw domowych 155,9 ton węgla kamiennego.

Do dnia 7 grudnia 2022 r. do Urzędu Gminy Dzwola wpłynęło 296 wniosków o preferencyjny zakup węgla, co razem daje zapotrzebowanie na węgiel w samym roku 2022 w ilości ponad 360 ton. Dlatego też, mając na uwadze dobro Mieszkańców, Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach w dniu 6 grudnia 2022 r. wystąpił z wnioskiem do podmiotu wprowadzającego węgiel o zwiększenie limitu zakupu węgla tak, aby można go było dostarczyć do wszystkich zainteresowanych zakupem.

Przypomnieć tutaj należy, że sprzedaż i dystrybucja odbywa się na podstawie składanych wniosków, które zostały pozytywnie zweryfikowane (tzn. kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego). Po weryfikacji wniosku mieszkaniec otrzymuje wiadomość (telefon) z prośbą o dokonanie wpłaty przelewem na konto Urzędu Gminy Dzwola (numer konta 97 9410 1036 2003 3000 0185 0001), tytuł przelewu: asortyment i ilość, imię i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy np.: węgiel orzech 1,5 tony, Jan Kowalski, Dzwola 168). Wpłaty można również dokonywać osobiście w kasie urzędu tylko gotówką! Po dokonaniu wpłaty stosowne dokumenty zostają przekazywane do składu opałowego, który poinformuje telefonicznie wnioskodawcę o możliwości dostarczenia węgla i ustali termin dostaw. Nadmienić tutaj należy, że termin jest zależny tylko i wyłącznie od dostępności węgla dla Gminy w siedzibie podmiotu wprowadzającego węgiel.

Cena węgla (węgiel orzech, węgiel groszek) wynosi 1900 zł brutto za 1 tonę. Dodatkowo z myślą o wygodzie dla Mieszkańców zapewniono bezpłatny dowóz na terenie Gminy Dzwola, bez względu na miejscowość oraz zamówiony tonaż.